VI – STEND

Şəkil № 43

14 Avqust 1996-cı il.

Hərbçilərlə görüşdə.   

Şəkil № 44

25 avqust 2001-ci il.

Ali Hərbi məktəbin ilk buraxılışında.

Ulu öndər Heydər Əliyev 20 fevral 1999-cu il fəramanı ilə Azərbaycan Respublikası Silahlı qüvvələrinin Hərbi Akademiyası yaradılmışdır.

Şəkil № 45

Füzuli, 9 aprel 1994-cü il

Döyüş bölgəsində.

1993-cü ilin 24 iyulunda Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentininn səlahiyətlərini həyata keçirməyə başladığı gündən ulu öndər daim cəbhə bölgələrində erməni işğalçılarına qarşı vuruşan vətən oğulları ilə tez-tez görüşür , cəbhədə olan vəziyyətləə maraqlanırdı. 1991-93-cü illər ərzində cəmiyyətin və dövlətin bütün sahələrində olduğu kimi orduda da vəziyyət Heydər Əliyevi narahat etməyə bilməzdi.Buna görə də görkəmli dövlət xadimi öz gərgin fəaliyyətində ordu quruculuğu işini ön plana çəkmişdi.Azərbaycan ordusunun təməli 1993-cü il noyabr ayının 2-də Heydər Əliyevin xalqa müraciəti ilə qoyuldu.1994-cü il mayın 12-də cəbhə xəttində atəşkəs əldə edildi.”Azərbaycanın güclü , qüdrətli ordusu olmalıdır” ifadəsini inamla söyləyən böyük şəxsiyyət Heydər Əliyev Azərbaycanda güclü və qüdrətli ordu yaratmağa nail oldu.

Şəkil № 46

Bakı 19 aprel 2003-cü il.

Çəmşid Naxçıvanski adına hərbi Litseydə.

C.Naxçıvanski adına hərbi Litsey 1971-ci ildə yaradılmışdır. Litsey  müdavimlərindən bu günədək 10-u General , 1-i Admiral rütbəsinədək yüksəlmişdir.

Şəkil № 47

1996-cı il.

Hərbçilərlə görüşdə.

Dövlət Sərhəd xidmətlərinin zabit və əsgərləri ilə görüş.

Azərbaycan xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından sonra 1919-cu ildə Milli Hökümətin qərarı ilə təsis edilən Hərbi Nazirliyin tərkibində Sərhəd Qoşunları fəaliyyətə başladı. Sovet İttifaqı dövründə Sərhəd Xidməti DTK-nın bir strukturu kimi fəaliyyət göstərib. Müstəqillik əldə ediləndən sonra Sərhəd Xidməti MTN-nin tərkibində olub. 2002-ci il iyul ayının 31-də Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncamla Sərhəd Qoşunları müstəqil qurum-Sərhəd Xidməti kimi fəaliyyətə başladı. Dövlət Sərhəd Xidməti AR-nın 7 ölkə ilə 3 min kilometrdən artıq sərhədi qoruyur.

Şəkil № 48

Bakı 19 aprel 2003-cü il.

Çəmşid Naxçıvanski adına hərbi Liseydə.

Şəkil № 49

Füzuli, 9 aprel 1994-cü il.

Döyüş bölgəsi.

Iyulun 24-dən Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başladığı gündən ulu öndər daima cəbhə bölgələrində erməni işğalçılarına qarşı vuruşan vətən oğulları ilə tez-tez görüşür, cəbhədə olan vəziyyətlə maraqlanırdı. 1991-93-cü illər ərzində cəmiyyətin və dövlətin bütün sahələrində olduğu kimi orduda vəziyyət Heydər Əliyevi narahat etməyə bilməzdi. Buna görə də görkəmli dövlət xadimi öz gərgin fəaliyyətində ordu quruculuğu işini ön plana çəkmişdi. Azərbaycan ordusunun təməli 1993-cü il noyabr ayının 2-də Heydər Əliyevin xalqa müraciəti ilə qoyuldu. 1994-cü il mayın 12-dən cəbhə xəttində atəşkəs əldə edildi. “Azərbaycanın güclü, qüdrətli ordusu olmalıdır”  ifadəsini inamla söyləyən böyük şəxsiyyət Heydər Əliyev Azərbaycanda güclü və qüdrətli ordu yaratmağa nail oldu. 

Şəkil № 50

Füzuli, 9 aprel 1994-cü il.

Döyüş bölgəsi.

20. BƏYANAT.

SSRİ Nazirlər Sovetinin Bəyanatı.

23 noyabr 1982-ci il № 1008 Moskva, Kreml

SSRİ Nazirlər Soveti qərara alır.

Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin I müavini təyin edilsin.

SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri Tixonov.

23 noyabr 1982-ci ildə Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Sovetinin Qərarı ilə SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini təyin edilmişdir.

21. BƏYANAT.

SSRİ Ali Sovetinin Bəyanatı.

SSRİ Ali Soveti qərara alır.

Yoldaş Heydər Əirza oğlu Əliyev SSRİ Nazirlər Sovetinin I müavini təyin edilsin.

SSRİ Ali Sovetinin I müavini Kurniçov.

Moskva Kreml 24 noyabr 1982-ci il.

22. PROTOKOLDAN ÇIXARIŞ.

SSRİ Nazirlər Soveti Rəyasət Heyətinin müşavirəsinin protakolundan

Ç I X A R I Ş

15 dekabr 1982 65

SSRİ Nazirlər Sovetində nəqliyyat və rabitə məsələlərinə dair suallara baxıldı.

SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin I müavini Heydər Əliyevə tapşırılsın.

a)         Avtomobil və su nəqliyyatı, ittifaq respublikalarının yol təsərrüfatı məsələlərinə baxılsın.

b)         Baykal Amur Magistralının tikintisi üçün SSRİ Nazirlər Sovetində daimi komissiya yaradılsın.

SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri Tixonov.

1982-ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini Heydər Əliyevə SSRİ Rəyasət heyətinin müşavirəsində Avtomobil və Su nəqliyyatı, İttifaq Respublikalarının yol təsərrüfatı məsələləri, BAM-ın tikintisi tapşırılmışdır.

23. PROTOKOLDAN ÇIXARIŞ.

SSRİ Nazirlər Sovetinin müşavirəsinin protokolundan

Ç I X A R I Ş

2 fevral 1983-cü il. № 6

SSRİ Nazirlər Sovetinin I müavininə tapşırılsın:

a) SSRİ Səhiyyə Nazirinin, Mədəniyyət Naziri, Təhsil Nazirinin və s Nazirliklərinin işinə baxılsın.

24. DƏVƏTNAMƏ.

Yoldaş Əlirza oğlu Əliyev BAM-ın dəmir yol tikintisininin açılışı münasibətilə təşkil olunan mitinqə dəvət olunur.

28 aprel 1984-cü il.

1974-cü ildə SSRİ-nin o vaxtki rəhbəri L.İ.Brejnevin sərəncamı ilə BAM-ın tikintisinə başlamalı idi. Lakin sərəncam verilsədə tikinti Heydər Əliyevin 1982-ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin 1-ci müavini olarkən həyata keçirilməyə başlandı. 1984-cü ildən başlayaraq Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə BAM nəhəng tikinti obyektinə çevrildi. BAM-ın tikintisi məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.